Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Strefa Klienta

WNIOSKI I FORMULARZE

Spis treści:

Wnioski o wydanie warunków

10 marca, 2019

Przykład obliczeniowy dotyczący zużycia i przypływu wody

Pobierz załączniki:

Przykład obliczeniowy.pdf

Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.:

Pobierz załączniki:

1A Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub i kanalizacji.pdf

1B Wniosek o wydanie warunków rozbudowy sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

1C Wniosek o zmianę wydanych warunków rozbudowy sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

1D Wniosek o zmianę wydanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

1E Wniosek o wydanie warunków przebudowy przyłącza, p.poż., zbiornika bezodpływowego.pdf

1F Wniosek o zmianę wydanych warunków przebudowy przyłącza, p.poż., zbiornika bezodpływowego.pdf

ZEZWOLENIE NA WPIĘCIE DO PRYWATNEJ SIECI

Pobierz załączniki:

ZEZWOLENIE NA WPIĘCIE DO PRYWATNEJ SIECI.PDF


Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

8 marca, 2019

Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.:

Pobierz załączniki:

2A Wniosek o zaopiniowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

2B Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

2C Wniosek o zmianę uzgodnionej dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

2D Wniosek o zmianę zaopiniowanej dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

2E Wniosek o aktualizację uzgodnionej dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

2F Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie wystąpienia ewentualnych kolizji lub i skrzyżowań między sytuowanymi sieciami wod-kan.pdf

Schemat folderów wersji elektronicznej:

Projekt wersja elektroniczna.pdf


Zezwolenie na wpięcie sieci

7 marca, 2019

Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.:

Pobierz załączniki:

3A Wniosek o wydanie zezwolenia na wpięcie wybudowanej sieci do sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

3B Wniosek o wydanie zezwolenia na wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej – dla warunków wydanych przed 19-09-2020 r.pdf


Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

6 marca, 2019
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.:

Pobierz załączniki:

4A Zawiadomienie o rozpoczęciu robót – przyłącza.pdf

4B Zawiadomienie o rozpoczęciu robót – sieci.pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PB-5.pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PB-5.doc


Wnioski dotyczące umowy dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków

5 marca, 2019
Wnioski dotyczące umowy dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
Pobierz załączniki:

5A Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzania ścieków.pdf

5B Wniosek o rozwiązanie Umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzania ścieków.pdf

5D Wniosek o plombowanie wodomierza dodatkowego cele ogrodowe.pdf

5E Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości przyłączonej do sieci wod-kan.pdf

5F Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.pdf

(Oświadczenie prosimy odesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan, zdjęcie), pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta ZUK Kiełczów)

Ogólne informacje dla odbiory-umowa zawierana w lokalu.pdf

Ogólne informacje dla odbiory-umowa zawierana poza lokalem.pdf

Pozostałe Wnioski/Druki:

6A Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

6B Wniosek o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza.pdf

6C Wniosek o aktualizację danych.pdf

6D Wniosek o rozłożenie zaległości na raty.pdf

6E Wniosek o uzupełnienie.pdf

6F Formularz odstąpienia od umowy dla umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa.pdf


Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków

4 marca, 2019
Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 28-07-2022 r., Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Umowa o zaopatrzenie w wodę.pdf

Umowa o odprowadzanie ścieków.pdf

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf

Na skrótyKsiążka adresowa

Prezes Zarządu

Robert Lewandowski

tel. 71 398 80 36/39
Dział Inżynieryjny i Obsługi Klienta

• Kierownik Działu: Anna Berezowska tel. 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Koordynator Działu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 530 115 301 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Fakturowanie i rozliczanie poboru wody i odbioru ścieków:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 781 508 788 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Windykacja i należności: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 537 256 284 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. inżynieryjnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 536 809 326 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektorzy ds. inżynieryjnych (warunki, uzgodnienia): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 131, kom. 536 793 381 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Referent ds. administracyjno-biurowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 123, kom. 536 307 551 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

• Inkasent Adam Andrecki tel. 609 546 084 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Zbigniew Knobloch tel. 693 824 276 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Dawid Knobloch tel. 695 411 136 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Cecylia Polny tel. 534 809 717 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Produkcji i Dystrybucji Wody

• Kierownik Działu: Tomasz Podsiadło – 693 074 342 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Mistrz ds. eksploatacji: Dominik Czekajło – 530 243 940 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Katarzyna Kruszyk – 534 469 590 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Natalia Mackiewicz – 533 675 554 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Odbiory techniczne:

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Gospodarki Ściekowej i Komunalnej

• Kierownik Działu: Grzegorz Ceremuga– 534 491 048 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny specjalista ds. oczyszczalni ścieków: Krzysztof Iskra – 533 987 026 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny Specjalista ds. Gospodarki Ściekowej i Komunalnej: Ewelina Szewczyk – 693 074 352 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Mariusz Zarzycki – 536 471 423 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiory Techniczne

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Finansowo-Księgowy

• Główna Księgowa: Barbara Błaszczyk 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Justyna Trawińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Marta Maciejewska-Basta71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. kadrowo-płacowych: Dobrosława Gralińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Gospodarka Materiałowa i Zaopatrzeniowa: Zbigniew Lewandowski – 534 681 448 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.