Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności strony głównej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

    Data publikacji strony internetowej: 15.04.2019
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne

 • strona nie może być obsługiwana za pomocą klawiatury
 • na stronie nie działają standardowe klawisze skrótów
 • slider nie posiada możliwości zatrzymania
 • moduł wyszukiwarki treści jest słabo wyróżniony
 • strona ma niską responsywność
 • zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu nie jest dostępna za pomocą standardowych elementów wyboru (przyciski)
 • zmiany wielkości czcionki nie działają równomiernie na całym tekście strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny opierając się o wyniki uzyskane za pomocą walidatorów ze stron:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14  55-093 Kiełczów.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 398 80 36 lub 71 398 80 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie
 • Adres: Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 1455-093 Kiełczów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 398 80 36 lub 71 398 80 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • na terenie obsługi klienta ZUK Sp. z o. o. w Kiełczowie znajduje się parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej
 • przed wejściem do budynku umieszczono dzwonek, po uruchomieniu którego przeszkolony pracownik umożliwia wejście osobie na wózku na poziom parteru, przy pomocy schodołazu
 • budynek nie jest wyposażony w dźwigi – obsługa osób na wózkach odbywa się na parterze budynku
 • dla klientów WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Tel. 71 398-80-36/39