Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Strefa Klienta

ODPŁATNE PRZEJMOWANIE URZĄDZEŃ WOD-KAN

1. Wartość sieci oraz kwota odpowiedniego wynagrodzenia

Wartość sieci oraz kwota odpowiedniego wynagrodzenia jest wyliczana zgodnie z „Modelem wyceny wartości „godziwej” zewnętrznych sieci wodociągowych i zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnych położonych na terenie Gminy Długołęka, a nieobjętych wieloletnim planem rozwoju i modernizacji sieci”, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie ZUK.

Zarządzenie 11/2022 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie z dnia 12-09-2022 roku w sprawie zmiany zasad odpłatnego przekazywania z rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wbudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka

Zarządzenie 22-2020 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej zapłaty wynagrodzenia za nabycie prawa własności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów na terenie gminy Długołęka

Zarządzenie nr 6-2021 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wartości tych sieci jako środków trwałych.

2. W celu odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezbędne jest:

– dokonanie odbioru końcowego na podstawie pozytywnie przeprowadzonych prób technicznych i  złożonego operatu powykonawczego* przez Inwestora/Wykonawcę (operat powykonawczy zawiera inne dokumenty w przypadku sieci wodociągowej, a sieci kanalizacyjnej)
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bądź braku sprzeciwu w zawiadomieniu o zakończeniu budowy, które Inwestor otrzymuje w nadzorze budowlanym.
– podpisanie umowy przeniesienia prawa własności do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym (wypłata odpowiedniego wynagrodzenia zgodnie z umową)

*Dokumenty wchodzące w skład operatu powykonawczego wybudowanej sieci wodociągowej to:

– Kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem
– Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa
– Kopia uzgodnienia projektu z ZUK
– Kopia zezwolenia na wpięcie z ZUK
– Protokół z próby ciśnienia
– Protokół z próby płukania
– Protokół z wpięcia sieci z wrysowanym schematem wpięcia
– Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
– Szkic polowy z wypisem długości sieci
– Oświadczenie geodety o długości wybudowanej sieci z podziałem na średnice i zastosowany materiał
– Informacja geodety dotycząca usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z PZT lub odstępstwach od tego projektu + uprawnienia geodety
– Wypełniony dziennik budowy
– Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (zgodne z drukami PINB)
– Protokół odbioru pasa drogowego – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Decyzja o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna) – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Atesty i deklaracje na wbudowane materiały
– Oryginał badań wody
– Oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczętowanego przy zgłoszeniu
– Gwarancja wykonawcy lub umowa z wykonawcą w której udzielił gwarancji.
– Cesja uprawnień wynikających z gwarancji

*Dokumenty wchodzące w skład operatu powykonawczego wybudowanej sieci kanalizacyjnej to:

– Kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem
– Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa
– Kopia uzgodnienia projektu z ZUK
– Kopia zezwolenia na wpięcie z ZUK
– Protokół z próby ciśnienia (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej)
– Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
– Szkic polowy z wypisem długości sieci
– Oświadczenie geodety o długości wybudowanej sieci z podziałem na średnice i zastosowany materiał
– Informacja geodety dotycząca usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z PZT lub odstępstwach od tego projektu + uprawnienia geodety
– Wypełniony dziennik budowy
– Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (zgodne z drukami PINB)
– Protokół odbioru pasa drogowego – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Decyzja o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna) – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Atesty i deklaracje na wbudowane materiały
– Oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczętowanego przy zgłoszeniu
– Gwarancja wykonawcy
– Cesja uprawnień wynikających z gwarancji lub umowa z wykonawcą w której udzielił gwarancji.

Na skrótyKsiążka adresowa

Prezes Zarządu

Robert Lewandowski

tel. 71 398 80 36/39
Dział Inżynieryjny i Obsługi Klienta

• Kierownik Działu: Anna Berezowska tel. 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Koordynator Działu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 530 115 301 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Fakturowanie i rozliczanie poboru wody i odbioru ścieków:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 781 508 788 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Windykacja i należności: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 537 256 284 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. inżynieryjnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 536 809 326 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektorzy ds. inżynieryjnych (warunki, uzgodnienia): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 131, kom. 536 793 381 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Referent ds. administracyjno-biurowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 123, kom. 536 307 551 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

• Inkasent Adam Andrecki tel. 609 546 084 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Zbigniew Knobloch tel. 693 824 276 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Dawid Knobloch tel. 695 411 136 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Cecylia Polny tel. 534 809 717 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Produkcji i Dystrybucji Wody

• Kierownik Działu: Tomasz Podsiadło – 693 074 342 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Mistrz ds. eksploatacji: Dominik Czekajło – 530 243 940 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Katarzyna Kruszyk – 534 469 590 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Natalia Mackiewicz – 533 675 554 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Odbiory techniczne:

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Gospodarki Ściekowej i Komunalnej

• Kierownik Działu: Grzegorz Ceremuga– 534 491 048 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny specjalista ds. oczyszczalni ścieków: Krzysztof Iskra – 533 987 026 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny Specjalista ds. Gospodarki Ściekowej i Komunalnej: Ewelina Szewczyk – 693 074 352 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Mariusz Zarzycki – 536 471 423 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiory Techniczne

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Finansowo-Księgowy

• Główna Księgowa: Barbara Błaszczyk 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Justyna Trawińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Marta Maciejewska-Basta71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. kadrowo-płacowych: Dobrosława Gralińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Gospodarka Materiałowa i Zaopatrzeniowa: Zbigniew Lewandowski – 534 681 448 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.