Ułatwienia dostępu

Skip to main content

O SPÓŁCE

Historia

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał 31.12.1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Siedziba firmy mieści się w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14. Przedmiotem działalności jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, wykonywanie...

Więcej…Historia

Władze

Zgromadzenie Wspólników100% udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada Gmina Długołęka reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Wojciecha Błońskiego – Wójta Gminy Długołęka. Rada Nadzorcza: Małgorzata Biernacka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Joanna Adamek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Kiełb – Członek Rady Nadzorczej Elżbieta Dajewska – Członek Rady Nadzorczej Wiesław Korzeniowski – Członek Rady Nadzorczej Dominik Czekajło – Członek Rady Nadzorczej Zarząd...

Więcej…Władze

Struktura

W szczegółowej strukturze organizacyjnej ZUK wyodrębnia się jeden pion podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu, obejmujący następujące komórki organizacyjne: Dział Produkcji i Dystrybucji wody, Dział Gospodarki Ściekowej i Komunalnej, Dział Inżynieryjny i Obsługi Klienta, Dział Finansowo-Księgowy. Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.

Więcej…Struktura

Inwestycje

Szanowni Państwo, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje o zakończeniu dwóch bardzo istotnych z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Długołęka zadań inwestycyjnych, na które to zadania Zakład otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie 1: Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosice gmina Długołęka zostało zrealizowane do...

Więcej…Inwestycje

Oferty pracy

Aktualne 2024-03-06 – Operator sieci kanalizacyjnej – konserwator oczyszczalni ścieków Pobierz załącznik:Klauzula informacyjna RODO – rekrutacja.pdf Archiwalne Operator sieci kanalizacyjnej – konserwator oczyszczalni ściekówNa zgłoszenia czekamy do dnia 09.11.2023 r. Inspektor ds. eksploatacji 23-05-2022Na zgłoszenia czekamy do dnia 21.06.2022 r. Inspektor ds. eksploatacji 02-05-2022Na zgłoszenia czekamy do dnia 20.05.2022 r. Kierownik eksploatacji...

Więcej…Oferty pracy