Ułatwienia dostępu

Skip to main content

CENNIKI

Cennik usług

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Lp. Rodzaj usługi Jednostka miary Cena jedn. netto [PLN] UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UZGODNIENIAMI PROJEKTÓW 1.1 Uzgodnienie tras uzbrojeń obcych za 1szt. projektu 250,00 PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI WODOCIĄGOWEJ 2.1 Wyłączenie wody w sieci wodociągowej(na czas usuwania awarii, na czas wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej) pierwsza...

Więcej…Cennik usług

Opłaty za zrzut ścieków na OŚ Mirków

Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 11.07.2024 r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m3 ścieku przez dostawców na oczyszczalnię ścieków w Mirkowie. Cennik usług do pobrania poniżej. Pobierz załączniki: Zarządzenie 6_2024 opłata za zrzut ścieków OŚ Mirków Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 04.08.2023 r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m3 ścieku...

Więcej…Opłaty za zrzut ścieków na OŚ Mirków

Taryfy za wodę i ścieki -AKTUALNE

Stawki stosowane w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów określa: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr  WR.RZT.70.240.2021 z dnia 28 marca 2022 r. ogłoszona w dniu 08 kwietnia 2022 r. Stawki za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 16 kwietnia 2024 r. do 15 kwietnia 2025 r.: Pobierz załączniki:Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf Zaopatrzenie w wodę L.p. Symbol Taryfowa grupa odbiorców Szczegóły stawkanetto stawkabrutto 1 W1t Indywidualni...

Więcej…Taryfy za wodę i ścieki -AKTUALNE

Taryfy za wodę i ścieki - ARCHIWUM

Decyzja Dyrektora RZGW z dnia 28.03.2022 r 12 kwietnia, 2022Decyzja Dyrektora RZGW z dnia 28.03.2022 rWniosek dotyczący nowej taryfy został zatwierdzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibąwe Wrocławiu decyzją z dnia 28.03.2022 r., nr Decyzji WR.RZT.70.240.2021 Pobierz załączniki:Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf Uchwały Rady Gminy z dn. 30.05.2018 oraz Decyzja Dyrektora RZGW z dn. 17.05.2018 13 czerwca, 2019Uchwały Rady...

Więcej…Taryfy za wodę i ścieki - ARCHIWUM