Ułatwienia dostępu

Skip to main content

AKTY PRAWNE

Decyzja Dyrektora RZGW z dnia 28.03.2022 r 12 kwietnia, 2022Decyzja Dyrektora RZGW z dnia 28.03.2022 rWniosek dotyczący nowej taryfy został zatwierdzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibąwe Wrocławiu decyzją z dnia 28.03.2022 r., nr Decyzji WR.RZT.70.240.2021 Pobierz załączniki: Decyzja Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf Uchwały Rady Gminy z dn. 30.05.2018 oraz Decyzja Dyrektora RZGW z dn. 17.05.2018 13 czerwca, 2019Uchwały...

Więcej…AKTY PRAWNE

REGULAMINY

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielawie, ul. Komunalna 1 9 sierpnia, 2022Pobierz załączniki:Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 28.07.2023.pdf Regulamin udzielania zamówień 17 lutego, 2021Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o.Pobierz załączniki:Regulamin udzielania zamówień.pdf Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5 marca, 2019Uchwała Rady Gminy...

Więcej…REGULAMINY

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony głównej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.     Data publikacji...

Więcej…Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

I. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. 55-093 Kiełczów ul. Wilczycka 14 szanuje prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi...

Więcej…Polityka prywatności

Więcej artykułów…