Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Władze

 1. Zgromadzenie Wspólników100% udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada Gmina Długołęka reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Wojciecha Błońskiego – Wójta Gminy Długołęka.
 2. Rada Nadzorcza:
  • Małgorzata Biernacka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Joanna Adamek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Anna Kiełb – Członek Rady Nadzorczej
  • Elżbieta Dajewska – Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesław Korzeniowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Dominik Czekajło – Członek Rady Nadzorczej
 3. Zarząd Spółki: Robert Lewandowski – Prezes Zarządu