Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Struktura

W szczegółowej strukturze organizacyjnej ZUK wyodrębnia się jeden pion podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu, obejmujący następujące komórki organizacyjne:

  • Dział Produkcji i Dystrybucji wody,
  • Dział Gospodarki Ściekowej i Komunalnej,
  • Dział Inżynieryjny i Obsługi Klienta,
  • Dział Finansowo-Księgowy.

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.