Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Cennik usług

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Lp. Rodzaj usługi Jednostka miary Cena jedn. netto [PLN]
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UZGODNIENIAMI PROJEKTÓW
1.1 Uzgodnienie tras uzbrojeń obcych za 1szt. projektu 250,00
PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI WODOCIĄGOWEJ
2.1 Wyłączenie wody w sieci wodociągowej
(na czas usuwania awarii, na czas wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej)
pierwsza godzina 400,00
każda następna rozpoczęta godzina 100,00
2.2 Zamknięcie lub otwarcie opasko-nawiertki/zasuwy na przyłączu wodociągowym na życzenie Klienta Uwaga: jednorazowa usługa usługa 200,00
2.3 Ponowne uruchomienie 1 szt. przyłącza wodociągowego po odcięciu z tytułu nieuregulowania należności usługa 1000,00
2.4 Plombowanie 1 szt. wodomierza na życzenie klienta przy średnicy wodomierza:
– Ø 15 – Ø 32 usługa 65,00
powyżej Ø 32 100,00
2.5 Wyłączenie wody na sieci wodociągowej na życzenie klienta (w przypadku niesprawnej opasko-nawiertki/zasuwy lub ich braku) usługa 250,00
2.6 Prace na przyłączu wodociągowym usługa wg kalkulacji indywidualnej
2.7 Prace na sieci wodociągowej usługa wg kalkulacji indywidualnej
PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI KANALIZACYJNEJ
3.1 Wyłączenie 1szt. przepompowni ścieków na życzenie Klienta bez zastępczego odbioru ścieków (przy zapewnieniu zastępczego odbioru ścieków przez Zamawiającego usługę) pierwsza godzina 550,00
3.2 Wyłączenie 1szt. przepompowni ścieków na życzenie Klienta z koniecznością zastępczego odbioru ścieków. pierwsza godzina 550,00
każda następna rozpoczęta godzina 520,00
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM
4.1 Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym – stawka podstawowa
Uwaga: Dodatkowo koszty zużytego materiału, zamknięcia i otwarcia opasko-nawiertki/zasuwy, wyłączenia wody zgodnie z Tabelą 2 poz. 2.5, odtworzenia nawierzchni
rozpoczęta godzina 400,00
każda następna rozpoczęta godzina wg kalkulacji indywidualnej
Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym – współczynniki różnicujące:
– praca w godz. 15.00 – 20.00 jak wyżej wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
4.2 Usunięcie awarii na sieci wodociągowej – stawka podstawowa
Uwaga: Dodatkowo koszty zużytego materiału, wyłączenia wody zgodnie z Tabelą 2 poz. 2.1, odtworzenia nawierzchni
rozpoczęta godzina 500,00
każda następna rozpoczęta godzina wg kalkulacji indywidualnej
Usunięcie awarii na sieci wodociągowej – współczynniki różnicujące:
– praca w godz. 15.00 – 20.00 jak wyżej wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
4.3 Wymiana zaworu przy wodomierzu o średnicy:
– Ø15, Ø20 1 szt. 160,00
– Ø25 180,00
 – powyżej Ø25
Uwaga: Dodatkowo koszty zamknięcia opasko-nawiertki/zasuwy lub wyłączenia wody zgodnie z Tab. 2 poz. 2.5
220,00
4.4 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy o średnicy (cena zawiera koszt wodomierza wraz z usługą wymiany):
– Ø15, Ø20 1 szt. 280,00
– Ø25 320,00
 – powyżej Ø25
Uwaga: Dodatkowo koszty zamknięcia opasko-nawiertki/zasuwy lub wyłączenia wody zgodnie z Tab. 2 poz. 2.5
wg kalkulacji indywidualne
4.5 Wymiana wodomierza z modułem radiowym uszkodzonego z winy odbiorcy o średnicy
(cena zawiera koszt wodomierza wraz z usługą wymiany):
-Ø15 1 szt. 507,00
-Ø20 598,00
-Ø25 1404,00
-Ø32 1638,00
-Ø40 2184,00
-Ø50 4290,00
-Ø65 5460,00
 – Ø80
Uwaga: Dodatkowo koszty zamknięcia opasko-nawiertki/zasuwy lub wyłączenia wody zgodnie z Tab. 2 poz. 2.5
6435,00
4.6 Czasowy demontaż wodomierza wraz z zakorkowaniem i zaplombowaniem przyłącza
Uwaga: Dodatkowo koszty zamknięcia opasko-nawiertki/zasuwy lub wyłączenia wody zgodnie z Tab. 2 poz. 2.5
1 szt. 250,00
4.7 Wymiana hydrantu przeciwpożarowego 1 szt. wg kalkulacji indywidualnej
4.8 Uzupełnienie braków na przyłączach i sieciach wodociągowych:
– montaż i oznakowanie tabliczki 1 szt. 150,00
– obudowanie skrzynek zasuw 1 szt. według kalkulacji indywidualnej
– odnalezienie zasuw i wyniesienie ich na powierzchnię 1 szt. według kalkulacji indywidualnej
4.9 Odpompowanie wody ze studni wodomierzowej usługa 400,00
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM
5.1 Inspekcja zbiornika zamkniętego rozpoczęta godzina 580,00
każde następne rozpoczęte 15min. 150,00
5.2 Inspekcja TV kanału o długości:
– poniżej 100m usługa 480,00
– od 100,01m do 500m 1mb kanału 10,00
– od 500,01m do 1000m 1mb kanału 7,00
– powyżej 1000m 1mb kanału wg kalkulacji indywidualnej
Uwaga: Cena dla kanału oczyszczonego
5.3 Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym dla kanału o długości powyżej 15mb przy średnicy kanału:
– poniżej Ø160 1mb kanału 22,00
– od Ø160 do Ø200 24,00
– dla Ø200 i Ø250 30,00
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym -przy długości kanału nie przekraczającej 15mb. rozpoczęta godzina 520,00
każde następne rozpoczęte 15min. 50,00
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym – współczynniki różnicujące:
– praca w godz. 15.00 – 20.00 jak wyżej wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu, czyszczenie bez pompowania osadów
Dojazd sprzętu km 8,00
5.4 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zadymiania 1 szt. spięcia 400,00
5.5 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zadymiania – praca urządzenia do zadymiania kanału 1 godz. 480,00
5.6 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania wraz z inspekcją TV spięcia instalacji wewnętrznej 1szt. spięcia 600,00
OPŁATY Z TYTUŁU NIELEGALNEGO WPIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ, NIELEGALNEGO POBORU WODY/ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY INNE
6.1 Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Uwaga:W przypadku ujawnienia wpięcia do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej opłata ulega podwojeniu.
  2000,00
6.2 Opłata za nielegalny pobór wody lub odprowadzanie ścieków Ilość wody nielegalnie pobranej oblicza się na podstawie wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 z 2002r., poz. 70). W przypadku braku udokumentowanego okresu nielegalnego poboru należności naliczne są zgodnie z obowiązującymi przepisami.   wg obowiązującej na dzień ujawnienia nielegalnego poboru taryfy
6.3 Opłata za ujawnienie uszkodzonej lub zerwanej plomby na wodomierzu przez odbiorcę usług oraz za ponowne plombowanie wodomierza usługa 500,00
6.4 Ponowne uruchomienie 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego po odcięciu z tytułu nieuregulowania należności usługa 1500,00
Poniżej w załączniku do pobrania Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.
Pobierz załączniki:

Cennik usług.pdf