Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Opłaty za zrzut ścieków na OŚ Mirków

  • Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 11.07.2024 r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m3 ścieku przez dostawców na oczyszczalnię ścieków w Mirkowie.

Cennik usług do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:

Zarządzenie 6_2024 opłata za zrzut ścieków OŚ Mirków

  • Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 04.08.2023 r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m3 ścieku przez dostawców na oczyszczalnię ścieków w Mirkowie.

Cennik usług do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:

Zarządzenie 6_2023 opłata za zrzut ścieków OŚ Mirków

  • Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 04.07.2022 r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m3 ścieku przez dostawców na oczyszczalnię ścieków w Mirkowie.

Cennik usług do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:

Zarządzenie nr 5 opłata za zrzut ścieków OŚ Mirków.pdf

  • Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 30.06.2021 r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m3 ścieku przez dostawców na oczyszczalnię ścieków w Mirkowie.

Cennik usług do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:

Zarządzenie nr 9-2021.pdf

  • Zarządzenie nr 15 z dnia 30.06.2020r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m3 ścieku przez Dostawców na Oczyszczalnię ścieków w Mirkowie.

Cennik usług do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:

Wysokość opłat za zrzut ścieków na OŚ Mirków.pdf

  • Zarządzenie nr 14 z dnia 13.12.2017r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m3 ścieku przez Dostawców na Oczyszczalnię ścieków w Mirkowie.

Cennik usług do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:
Wysokość opłat za zrzut ścieków na OŚ Mirków.pdf