home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Zrealizowane przy wsparciu-WFOŚiGW
Kontakt

Galeria
Oczyszczalnia Mirków

Ścieki z gminy Długołęka oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Mirkowie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o wydajności 700 m3/dobę.

Ścieki do oczyszczalni trafiają z sieci kanalizacyjnej oraz są dowożone taborem asenizacyjnym.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami pod zarządem ZUK Sp. z o.o. wynosi około 70 km.

Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych sieć kanalizacyjna jest grawitacyjno-ciśnieniowa. Obsługujemy około 30 przepompowni. Oczyszczalnia jest w trakcie modernizacji.

                                 home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty