home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Organy Spółki
Struktura
Praca
Wywóz ścieków
Odbiór odpadów komunalnych
Wyniki badań wody
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

O firmie
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Ścieki z gminy Długołęka oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Mirkowie przy ul. Bławatnej 1A. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości średniodobowej 1500m3/dobę, której modernizacja zakończyła się w grudniu 2009r.

Ścieki do oczyszczalni trafiają z sieci kanalizacyjnej oraz są dowożone taborem asenizacyjnym.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przyłączy pod zarządem ZUK Sp. z o.o. wynosi około 94 km.

Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych sieć kanalizacyjna jest siecią grawitacyjno-ciśnieniową. Obsługujemy ponad 50 przepompowni.

 home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty