Zmiana szablonów wniosków obowiązujących w Spółce od dnia 19.09.2020 r.

Szanowni Klienci

Informujemy, że w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od dnia 19.09.2020 r. nastąpi zmiana szablonów wniosków obowiązujących w Spółce.

Nowe szablony będą dostępne na stronie internetowej www.zuk-kielczow.pl bądź w siedzibie naszego Zakładu.

Od dnia 19.09.2020 r. złożony wniosek na nieobowiązującym szablonie pozostanie bez rozpatrzenia.