ZMIANA SZABLONÓW WNIOSKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SPÓŁCE od 01.08.2022 r.

UWAGA!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie informuje, że

od dnia 01-08-2022 r.

nastąpi zmiana szablonów wniosków obowiązujących w Spółce.

Nowe szablony będą dostępne na stronie internetowej www.zuk-kielczow.pl bądź w siedzibie naszego Zakładu.

Od dnia 01-08-2022 r. złożony wniosek na nieobowiązującym szablonie pozostanie bez rozpatrzenia.