Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków od dnia 19.09.2020 r.:

Pobierz załączniki:

4A ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT PRZYŁĄCZA-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.pdf

4B ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT SIECI-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PB-5.pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PB-5.doc

­.

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków do dnia 18.09.2020 r.:

Pobierz załączniki:

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT.pdf