Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Wnioski obowiązujące od dnia 01-03-2022 r.:

Pobierz załączniki:

4A Druk Zawiadomienie o rozpoczęciu robót – przyłącza – obowiązujący od dnia 01-03-2022 r.pdf

4B Druk Zawiadomienie o rozpoczęciu robót – sieci – obowiązujący od dnia 01-03-2022 r.pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PB-5.pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PB-5.doc