Zasady odpłatnego przekazania sieci – Zarządzenie 3/2012 i Zarządzenie 2/2013

Zarządzenie nr 3/2012 i nr 2/2013

w sprawie zasad przekazywania na rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka.

Dotyczy umów zawieranych na etapie wydawania warunków technicznych.

Pobierz załączniki:
A-Zarządzenie nr 3/2012.pdf
B-Załącznik nr 1 od Zarządz. nr 3/2012 ze zmian.pdf
C-Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 02/2013.pdf
D-Załączniki 2, 4-10.pdf
E-Załączniki 11-15.pdf