Zasady odpłatnego przekazania sieci

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 18-09-2020 r.

w sprawie zasad przekazywania na rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka.

dotyczy umów zawieranych po uzgodnieniu projektu sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych

Pobierz załączniki:

Zarządzenie nr 16-2020 z dnia 18-09-2020 r.pdf

Zarządzenie nr 22-2020 z dnia 27-11-2020 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej zapłaty wynagrodzenia za nabycie prawa własności do sieci.pdf

Zarządzenie 11/2022 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie z dnia 12-09-2022 roku w sprawie zmiany zasad odpłatnego przekazywania z rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wbudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka