Zasady odpłatnego przekazania sieci – Zarządzenie 4/2012

Zarządzenie nr 4/2012

w sprawie zasad przekazywania na rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka.

dotyczy umów zawieranych po uzgodnieniu projektu sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych

Pobierz załączniki:
Wniosek przekazania sieci kanalizacyjnej.pdf
Wniosek przekazania sieci wodociągowej.pdf
Zarządzenie nr 4/2012 część I.pdf
Zarządzenie nr 4/2012 część II.pdf