Zakup i dostawę serwera

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl)zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na zakup i dostawę serwera na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert (po modyfikacji): 17.04.2020 r. godz.900.

Termin otwarcia ofert (po modyfikacji): 17.04.2020 r. godz.920.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Modyfikacja zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe 31.03.2020.pdf

Wzór oferty załącznik nr 1.pdf

Wzór oferty załącznik nr 1.doc

Wzór umowy załącznik nr 2.pdf

Szczegółowy opis oferowanego sprzętu załącznik nr 3.pdf

Szczegółowy opis oferowanego sprzętu załącznik nr 3.doc