Zakup i dostawa wodomierzy 2018

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów,
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę nowych wodomierzy (wraz z kompletem gumowych uszczelek) i akcesoriów wodomierzowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie
. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 08.02.2018 r., godz.0900.
Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.
Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz ofertowy 01.02.2018.doc
Formularz oferty 01.02.2018.pdf
Ogłoszenie 01.02.2018.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ 01.02.2018.pdf
Wzór umowy 01.02.2018.pdf