Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2020

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. godz.900.

Termin otwarcia ofert: 24.07.2020 r. godz.920.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1-Formularz ofertowy.pdf

Załącznik 1-Formularz ofertowy.doc

Załącznik 3-Szczegółowy opis oferowanego sprzętu.pdf

Załącznik 3-Szczegółowy opis oferowanego sprzętu.doc

Załącznik 2-Wzór umowy.pdf