Zakup i dostawa serwera

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na zakup i dostawę serwera na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 25.01.2019r. godz.900.

Termin otwarcia ofert: 25.01.2019r. godz.920.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie1-2 i odpowiedź1-2.pdf
Pytanie3 i odpowiedź3.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Zał 1-Formularz ofertowy.pdf
Zał 1-Formularz ofertowy.doc
Zał 1-Formularz ofertowy-zmiana.doc
Zał 1-Formularz ofertowy-zmiana.pdf
Zał 2-wzór umowy.pdf
Zał 2-wzór umowy-zmiana.pdf
Zał 3-Szczegółowy opis oferowanego sprzętu.doc
Zał 3-Szczegółowy opis oferowanego sprzętu.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
Zmiany w zapytaniu ofertowym.pdf