Zakup i dostawa kompletnego systemu napowietrzania dla bloku biologicznego w oczyszczalni ścieków w Borowej (Gm. Długołęka)

Data i godzina opublikowania:  31-10-2023 11:12

Data i godzina ostatniej edycji: 17-11-2023 11:03

Termin składania ofert do 09-11-2023 09:30

Rozstrzygnięcie z dnia 17-11-2023

Data przeniesienia do archiwum: 20-11-2023

.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Zakup i dostawa kompletnego systemu napowietrzania dla bloku biologicznego
w oczyszczalni ścieków w Borowej
(Gm. Długołęka).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia: 15.02.2024 r.

Wadium: nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% ceny ofertowej

Termin składania ofert: 9.11.2023 r. godz. 9:30

Termin otwarcia ofert: 9.11.2023 r. godz. 10:00

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 17-11-2023).pdf

Pytania i odpowiedzi (opublikowano 03-11-2023).pdf

SWZ (opublikowano 31-10-2023).pdf

Załącznik nr 1 – OPZ (opublikowano 31-10-2023).pdf

Załącznik nr 2 – wzór oferty (opublikowano 31-10-2023).docx

Załącznik nr 2 – wzór oferty (opublikowano 31-10-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór umowy (opublikowano 31-10-2023).pdf

Załącznik nr 4 – wzór referencji (opublikowano 31-10-2023).doc

Załącznik nr 4 – wzór referencji (opublikowano 31-10-2023).pdf