Zakup hydrantów 2020

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawę hydrantów oraz materiałów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 03.06.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 03.06.2020 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 15.06.2020 r.pdf

Protokół z otwarcia ofert 03.06.2020.pdf

Odpowiedź na pytania z dnia 29.05.2020.pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 27.05.2020 r.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 – formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji.pdf