Zakup energii elektrycznej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Data i godzina opublikowania: 23-05-2023 08:20

Data i godzina ostatniej edycji:  16-06-2023 08:42

Termin składania ofert do 15-06-2023 10:00

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 15-06-2023

Data przeniesienia do archiwum: 19-06-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Zakup energii elektrycznej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 15.06.2023 r. do godz. 1000

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania zakup energii elektrycznej (opublikowano 16-06-2023).pdf

Pytania i odpowiedzi do Zapytania zakup energii elektrycznej (opublikowano 25-05-2023).pdf

SWZ zakup energii elektrycznej (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 1 do SWZ formularz oferty (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 1 do Umowy Wykaz obiektów (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego o udzielenie zamówienia (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 2 do Umowy Pełnomocnictwo (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 3 do SWZ Wykaz obiektów (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 4 do SWZ Formularz kalkulacji cenowej (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 5 do SWZ Projekt umowy (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 6 do SWZ Wykaz dostaw (opublikowano 23-05-2023).pdf

Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (opublikowano 23-05-2023).pdf