Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 05.10.2020 r., Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie: zmiany wzorów wniosków i umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków oraz wniosku o aktualizację danych.

Wzory umów oraz treść Zarządzenia do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ WODY.pdf

WZÓR UMOWY NA ODBIÓR ŚCIEKÓW.pdf

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW.pdf

ZARZĄDZENIE 18-2020.pdf