Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, znajdujących się przy nieruchomościach : Stępin 75, Stępin 26, Kątna ul. Sportowa 1

Data i godzina opublikowania: 17-07-2023 09:53

Data i godzina ostatniej edycji:  25-07-2023 12:26

Termin składania ofert do 21-07-2023 10:00

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia z dnia 25-07-2023

Data przeniesienia do archiwum: 26-07-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, znajdujących się przy nieruchomościach : Stępin 75, Stępin 26, Kątna ul. Sportowa 1”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Terminy wykonania zamówienia: 15.08.2024 r.

Termin składania ofert: 21.07.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 21.07.2023 r. godz. 10.30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z wyboru oferty wywóz nieczystości płynnych (opublikowano 25-07-2023).pdf

Zapytanie ofertowe wywóz nieczystości płynnych lokale komunalne (opublikowano 17-07-2023).pdf

Formularz ofertowy wywóz nieczystości płynnych (opublikowano 17-07-2023).pdf

Wzór umowa – wywóz nieczystości płynnych (opublikowano 17-07-2023).pdf