Wypompowanie ścieku technologicznego z OŚ Borowa i przewóz na OŚ Mirków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Wypompowywanie ścieku technologicznego z Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Borowa i przewóz wraz z wpompowywaniem do zbiornika na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mirków”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 10.01.2020 r. do godz. 10.00

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SIWZ 18.12.2019.pdf

Formularz ofertowy zał nr 1 18.12.2019.pdf

Umowa osad Borowa 18.12.2019.pdf

Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem OŚ zał nr 5 18.12.2019.pdf

Wykaz osób zał nr 4 18.12.2019.pdf

Wykaz pojazdów zał nr 3 18.12.2019.pdf