Wypompowanie ścieku technologicznego z Oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa i przewóz wraz z wypompowaniem do zbiornika na Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków przy ul. Bławatnej 1A

Data i godzina opublikowania: 19-12-2022 11:01

Data i godzina ostatniej edycji:  19-12-2022 11:01

Termin składania ofert do 22-12-2022 10:00

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 28-12-2022

Data przeniesienia do archiwum: 30-12-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Wypompowanie ścieku technologicznego z Oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa i przewóz wraz z wypompowaniem do zbiornika na Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków przy ul. Bławatnej 1A.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 22.12.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Protokol postepowania – wywoz osadu z Borowej na OS Mirków (opublikowano 29-12-2022).pdf

Zapytanie ofertowe – wywoz osadu (opublikowano 19-12-2022).pdf

Zal. 1. formularz ofertowy (opublikowano 19-12-2022).pdf

Zal. 2 Umowa (opublikowano 19-12-2022).pdf

Zal. 3 wykaz pojazdow (opublikowano 19-12-2022).pdf

Zal. 4 oswiadczenie (opublikowano 19-12-2022).pdf