Wymiana wodomierzy

Data i godzina opublikowania: 30-05-2023 14:59

Data i godzina ostatniej edycji:  14-06-2023 14:59

Termin składania ofert do 06-06-2023 09:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 07-06-2023

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 14-06-2023

Data przeniesienia do archiwum: 16-06-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Wykonanie usługi polegającej na wymianie około 1845 szt. wodomierzy głównych DN15÷DN80, które utraciły ważność legalizacyjną oraz wymianie wodomierzy mechanicznych na wodomierze w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi w budynkach położonych w Gminie Długołęka wykonanych z materiału kompozytowego oraz z mosiądzu, wraz z robotami dodatkowymi (przerabianie zestawów wodomierzowych).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: 24-11-2023 r.

Wadium: wymagane w kwocie 2000,00 zł.; wnoszone w pieniądzu; termin wpłaty 06-06-2023 r. do godz. 900.

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia dotyczącego należytego wykonania umowy.

Termin składania ofert: 06.06.2023 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 06.06.2023 r. godz. 930.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania (opublikowano 14-06-2023).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 07-06-2023).pdf

SWZ (opublikowano 30-05-2023).pdf

Formularz ofertowy-wymiana wodomierzy (opublikowano 01-06-2023).doc