Wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert  na Wymianę wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną w miejscowościach Gminy Długołęka.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 28.10.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 28.10.2020 r godz. 930.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół otwarcia wymiana wodomierzy 28.10.2020.pdf

siwz.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf

załącznik nr 2 umowa.pdf