Wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną w miejscowościach gminy Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 71 398-80-36, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną w miejscowościach gminy Długołęka”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 10.09.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 10.09.2021 r. godz. 930
 

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Pytania i odpowiedzi 08-09-2021.pdf

zapytanie ofertowe wymiana wodomierzy 09-2021.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf