Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – odcinka grawitacyjnego oraz tłocznego w obrębie dz. nr 9/23 w miejscowości Długołęka, gmina Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – odcinka grawitacyjnego oraz tłocznego w obrębie dz. nr 9/23 w miejscowości Długołęka, gmina Długołęka

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 28.01.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 28.01.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik 1-formularz oferty.pdf

Załącznik 2-wzór umowy.pdf

Załącznik 3-wzór zestawienia referencji.pdf

PRD_SANITARNA_DŁUGOŁĘKA.pdf

Proj. zstępczej organizacji ruchu Długołęka sieć KS.pdf

2_PROJEKT WYKONAWCZY:

1_Długołęka proj. sieci KS Proj Wyk.pdf

2_uzgodnienia.pdf

        3_geologia:

        Karta otworu geolog.pdf

        Mapa terenu badań.pdf

3_SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

1_Strona tytułowa STWOIRB.pdf

2_ opis STWOiRB.pdf