Wykonaniu przebudowy-remontu sieci wodociągowej w100 dz. 269 w miejscowości Siedlec Trzebnicki, ul. Leśna na sieć wodociągową PVC 110

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza

zainteresowane podmioty do składania ofert na „Wykonaniu przebudowy/remontu sieci wodociągowej w100 dz. 269 w miejscowości Siedlec Trzebnicki, ul. Leśna na sieć wodociągową PVC 110”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki

Termin składania ofert: 18.09.2019 r. godz. 830.

Termin otwarcia ofert: 18.09.2019 r. godz. 900.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Protokół z otwarcia ofert 18-09-2019.pdf

Pytania i odpowiedzi z 16.09.2019.pdf

SIWZ.pdf

zał. nr 1 – formularz oferty.pdf

zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

zał. nr 3 – wzór referencji.pdf

zał. nr 4_1 – opis techniczny.pdf

zał. nr 4_2 – PZT.pdf

zał. nr 4_3 – profil.pdf

zał. nr 4_4 – schemat wezłów.pdf