Wykonanie systemu wizualizacji OŚ Borowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Wykonanie systemu wizualizacji Oczyszczalni Ścieków w Borowej w oparciu o system SCADA PRO-2000 wraz z modernizacją istniejących szaf sterowniczych”.

Zaproszenie do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 28.06.2019 r. do godz. 09:00.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 1-Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2-Umowa.pdf

Załącznik nr 1 do Umowy.pdf

Załącznik nr 3-Oświadczenie.pdf