Wykonanie remontu zbiornika betonowego DN 1200 studni kanalizacyjnej zabudowanej na kanale DN 250 w Mirkowie na ul Bławatnej w pobliżu posesji 10B

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Wykonanie remontu zbiornika betonowego DN 1200 studni kanalizacyjnej zabudowanej na kanale DN 250 w Mirkowie na ul Bławatnej w pobliżu posesji 10B.”

Dokumentacja postępowania do pobrania na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 15.03.2022 r. do godz. 10.00.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 03-03-2022.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1-formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2-wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3-mapa z uwidocznioną studnią podlegającą renowacji.pdf

Załącznik nr 4-zdjęcia wnętrza studni podlegającej renowacji.pdf