Wykonanie remontu sześciu studni

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Wykonanie remontu sześciu studni betonowych DN 1000 w ul. Leśnej msc. Kiełczów

Informacja dotycząca postępowania wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 28.03.2019 r. do godz. 09.00

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf

Formularz oferty na remont 6 studni.doc
Pytanie i odpowiedź1 z dn 11-03-2019.pdf
Zał1-Formularz oferty.pdf
Zał2-Umowa.pdf
Załącznik 3 do umowy .pdf
Załącznik 4 do umowy.pdf
Załącznik nr 1 do umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf