Wykonanie remontu sieci wodociągowej w100 w dz. 267, obręb Siedlec Trzebnicki, ul. Różana

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do wykonanie remontu sieci wodociągowej w100 w dz. 267, obręb Siedlec Trzebnicki,  ul. Różana.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 21.07.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 21.07.2020 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

Uzgodnienie z Gminą aktualne.pdf

Sprostowanie z dnia 15.07.2020 r.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 – formularz oferty.pdf

Zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

Zał. nr 3 – wzór referencji.pdf

Uzgodnienie z ZUK.pdf

Uzgodnienie gmina.pdf

Zał. 1 do uzg. z Gminą.pdf

Zał. 2 do uzg. z Gminą.pdf

PZT.pdf