Wykonanie remontu dziesięciu studni betonowych DN 1000 usytuowanych w ul. Leśnej i w ul. Północnej w msc. Kiełczów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Wykonanie remontu dziesięciu studni betonowych DN 1000 usytuowanych w ul. Leśnej i w ul. Północnej w msc. Kiełczów”. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 06.08.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 06.08.2020 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Protokół z rozstrzygnięcia i wyboru oferty remont 10 studni Leśna 24.08.2020

Protokół otwarcia remont 10 studni Leśna 06.08.2020.pdf

Formularz oferty na remont dziesięciu studni 13.07.2020 poprawiony.pdf

Załącznik nr 2 Umowa na remont studni 27.07.2020 poprawiona.pdf

Pytania i odpowiedzi do remont studni 27.07.2020.pdf

Pytania i odpowiedzi do remont studni 22.07.2020.pdf

SIWZ remont dziesięciu studni Leśna Północna Kiełczów 13.07.2020.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty na remont dziesięciu studni 13.07.2020.pdf

Załącznik nr 2 Umowa na remont studni 13.07.2020.pdf

Załącznik nr 1 do umowy.pdf

Załącznik nr 2 do umowy 13.07.2020.pdf

Załącznik nr 3 do umowy 13.07.2020.pdf

Załącznik nr 4 do umowy 13.07.2020.pdf

Załącznik Nr 3 – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.pdf