Wykonanie remontu dwóch pomp recyrkulacji wewnętrznej, Flygt typ NP 3127 LT 420

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Wykonanie remontu dwóch pomp recyrkulacji wewnętrznej, Flygt typ NP 3127 LT 420
5,9 kW, wylot 150, zainstalowanych na OŚ Mirków w bloku biologicznym RB 2.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 04.03.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 04.03.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Protokół z rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia 04.03.2021pdf

Pytanie i odpowiedź1 z dnia 01-03-2021.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1-formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2-wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3-wzór zestawienia referencji.pdf