Wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej po dz. 430/4, 536, 423, 523/1, obręb Wilczyce

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej po dz. 430/4, 536, 423, 523/1, obręb Wilczyce.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 29.03.2022 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 29.03.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 26.04.2022 r.pdf

Protokół z otwarcia.pdf

Warunki TE_3_ZUK-Z1_sw_2021 z dnia 25.08.2021 r.pdf

Zapytanie ofertowe 21.03.2022 r.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – wzór zestawienia referencji.pdf