Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego SUW Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego SUW Długołęka”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 31.03.2021 r. godz. 0900.

Termin otwarcia ofert: 31.03.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Specyfikacja warunków zamówienia.pdf

Załącznik nr 1-2.pdf

Załącznik nr 3-wzór umowy.pdf

Załącznik nr 4-Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 4-Formularz oferty – do edycji.doc

Załącznik nr 5-wzór zestawienia referencji.pdf

Załącznik nr 5-Wzór zestawienia referencji – do edycji.doc

Załącznik nr 6-oświadczenie.pdf

Załącznik nr 6-oświadczenie – do edycji.doc

Załącznik nr 7.pdf