Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borowa, gmina Długołęka” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borowa, gmina Długołęka” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 17.03.2022 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 17.03.2022 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1-wytyczne Zamawiającego do projektowania.pdf

Załącznik nr 2- formularz oferty.pdf

Formularz oferty – załącznik nr 2 do edycji.doc

Załącznik nr 3- wzór umowy.pdf

Załącznik nr 4- wzór zestawienia referencji.pdf

Wzór zestawienia referencji – załącznik nr 4 do edycji.doc

Załącznik nr 5- wzór zestawienia referencji.pdf

Wzór zestawienia referencji – załącznik nr 5 do edycji.doc

Załącznik nr 6- oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.pdf

Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – załącznik nr 6 do edycji.docx