Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borowa, gmina Długołęka” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data i godzina opublikowania: 30-06-2022 12:20

Data i godzina ostatniej edycji:  14-07-2022 9:30

Termin składania ofert do 18-07-2022 9:00

Termin otwarcia ofert: 18-07-2022 12:00

Data protokołu z otwarcia ofert: 18.07.2022

Data rozstrzygnięcia: 04.08.2022

Data przeniesienia do archiwum: 05-08-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borowa, gmina Długołęka” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 13.07.2022 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 13.07.2022 r. godz. 1200.

Uwaga:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie wydłuża terminy:

  1. Do dnia 18-07-2022 r. do godz. 9.00 następuje termin składania ofert.
  2. Do dnia 18-07-2022 r. do godz. 9.00 należy wpłacić Wadium w wysokości 3 000,00 zł., tak aby na dzień otwarcia ofert do godz. 9.00 kwota znajdowała się na koncie Zakładu.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZUK Sp. z o.o. dnia 18.07.2022 r. o godz. 12.00.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 04-08-2022).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 18-07-2022).pdf

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego SUW Borowa (opublikowano 14-07-2022).pdf

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego SUW Borowa (opublikowano 12-07-2022).docx

SWZ (opublikowano 30-06-2022).pdf

Załącznik nr 1 Wytyczne Zamawiającego do projektowania (opublikowano 30-06-2022).pdf

Załącznik nr 2 Wzór oferty (opublikowano 30-06-2022).pdf

Załącznik nr 2 Wzór oferty do edycji (opublikowano 30-06-2022).doc

Załącznik nr 3 Wzór umowy (opublikowano 30-06-2022).pdf

Załącznik nr 4 Wzór zestawienia referencji (opublikowano 30-06-2022).pdf

Załącznik nr 4 Wzór zestawienia referencji do edycji (opublikowano 30-06-2022).doc

Załącznik nr 5 Wzór zestawienia referencji (opublikowano 30-06-2022).pdf

Załącznik nr 5 Wzór zestawienia referencji do edycji (opublikowano 30-06-2022).pdf

Załącznik nr 6 Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (opublikowano 30-06-2022).pdf

Załącznik nr 6 Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej do edycji (opublikowano 30-06-2022).docx