Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej remont parkingu przed budynkiem ZUK Sp. z o. o. wraz z ogrodzeniem frontowym i przebudową infrastruktury podziemnej.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.09.2018 r;
Termin składania ofert: 07.05.2018 r. godz. 9.00

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie merytorycznym:
Patrycja Kaspryszyn, Tel. 603 38 58 56

Załączniki:
– zaproszenie do składania ofert
– wzór umowy
– wzór oferty
– załącznik graficzny z oznaczeniem obszaru opracowania

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
obszar.pdf
oferta.pdf
umowa.pdf
Unieważnienie.pdf
zaproszenie.pdf