Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie w roku 2019/2020 analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych, organoleptycznych wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn.

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami dostępnym na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 29.01.2019r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 29.01.2019r.  godz. 910.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie1 i odpowiedź1.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Zał. nr 1 formularz oferty.pdf
Zał. nr 2 wzór umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf