Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą “Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Pobierz załączniki:

Protokół z rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty.doc

Załącznik nr 1 – wzór oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf