Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn

Data i godzina opublikowania: 19-12-2022 14:10

Data i godzina ostatniej edycji:  21-12-2022 14:26

Termin składania ofert do 30-12-2022 09:00

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 09-01-2023

Rozstrzygnięcie z dnia: 16-01-2023

Data przeniesienia do archiwum: 17-01-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 30.12.2022 r. godz. 0900.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie wykonanie analiz wody 2023 (opublikowano 16-01-2023).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 09-01-2023).pdf

Zapytanie ofertowe Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn (opublikowano 19-12-2022).pdf

Aktualizacja:      

informujemy, że w załączniku nr 1 „Wzór oferty –  Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn.pdf”

został pominięty jeden parametr badań radiologicznych – Rn-222.

W ofercie należy uwzględnić w/w parametr zgodnie z zestawieniem w zapytaniu ofertowym.

Niżej poprawiony załącznik nr 1.

Załącznik nr 1 Wzór oferty – Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn-poprawiony (opublikowano 20-12-2022).pdf

Załącznik nr 2 Wzór umowy – Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn (opublikowano 19-12-2022).pdf