Wykonanie analiz laboratoryjnych wraz z poborem akredytowanym dla ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie

Data i godzina opublikowania:  21-11-2023 12:00

Data i godzina ostatniej edycji: 06-12-2023 11:02

Termin składania ofert do 30-11-2023 10:00

Protokół z rozstrzygnięcia: 06-12-2023

Data przeniesienia do archiwum: 08-12-2023

.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Wykonanie analiz laboratoryjnych wraz z poborem akredytowanym dla ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: 02.01.2024 – 01.03.2025 r.

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego:
biuro@zuk-kielczow.pl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 30.11.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.11.2023 r. godz. 10:30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokol z rozstrzygniecia – Analityka laboratoryjna w ZUK (opublikowano 06-12-2023).pdf

Pytanie i odpowiedź-Wykonanie analiz laboratoryjnych (opublikowano 22-11-2023).pdf

Zapytanie ofertowe – analityka laboratoryjna w ZUK (opublikowano 21-11-2023).pdf

Zał. 1. Formularz ofertowy – analityka laboratoryjna w ZUK (opublikowano 21-11-2023).pdf

Zał. 2. Wzór umowy – analityka laboratoryjna w ZUK (opublikowano 21-11-2023).pdf