Wydłużone terminy ( do odwołania) rozpatrywania spraw realizowanych przez Spółkę

Szanowni Państwo,

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o naszych klientów i pracowników informuje, że na podstawie art. 15 zzs ust1. pkt.10 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020.568 z dnia 2020.03.31) mogą zostać wydłużone terminy ( do odwołania) rozpatrywania spraw realizowanych przez Spółkę (warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, przejęcia sieci, umowy o dostawę wody i odbiór ścieków).

Za utrudnienia Przepraszamy.