Woda w kranie jest bezpieczna

Szanowni Państwo,

W związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do Państwa kranów.

Grupowy wodociąg gminy Długołęka korzysta z ujęć wód podziemnych z utworów czwarto i trzeciorzędowych, które występują w podłożu gruntowym terenów gminy. Obszar gminy nie posiada zasobnych pokładów wodonośnych.  Zbiorniki podziemne wód głębinowych odizolowane są warstwami nieprzepuszczalnymi gruntu. Wody głębinowe nie są zasilane wodami powierzchniowymi.

ZUK Kiełczów Sp. z o.o. przeprowadza regularne badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakości wody. Jakość wody jest również pod kontrolą Sanepidu.

Woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna.